Euro Quality Test
"Teste de calitate europeana"

Expertize drumuri si podete
Trimite mesaj


Pret: 1000 RONDescriere produs

EURO QUALITY TEST SRL are ca obiect principal de activitate - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea – 7112( conform CAEN rev.1)

Oferta de Servicii furnizate cuprinde urmatoarele:
1. Expertizare tehnica, Consultanta si inginerie ( Dirigentie santier ) , Arhitectura si Proiectare, Testari in situ constructii si cai de comunicatii si Laborator grad II autorizat ISC pe domeniile:
GTF - Geotehnica si teren de fundare
MBM - Materiale pentru betoane si mortare
BBABP - Beton , beton armat, beton precomprimat
ANCFD - Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri
MD - Materiale pentru drumuri
D – Drumuri
HITIF - Hidroizolatii, izolatii termice si izolatii fonice
VNCEC - Verificari nedistructive si a comportarii in exploatare a constructiilor
2. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice si Impact de mediu, Foraje pentru apa, foraje de observatie nivel hidrostatic si epuismente pentru constructii si cai de comunicatii – Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale;
3. Servicii de Arhitectura – PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE;
4. Subtraversari prin foraj dirijat de cai de comunicatii - drumuri si cai ferate
5. Productie de betoane si prefabricate din beton si beton armat

Personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de :
- ISC – Sef laborator si Sefi Profile
- MLPAT(MLPTL): - Diriginti/Inspectori de Santier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D
- MTI-AFER – Responsabili SC

EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un Sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si OHSAS 18001:2008 – Sanatate si Securitate Ocupaţională, iar pentru Laboratorul de incercari conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

EURO QUALITY TEST este membra a asociatiilor profesionale:
CNCisC - Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor
APDP - Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania
RNLC - Reteaua nationala a Laboratoarelor din Constructii
AICPS – Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
SRGF – Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii
ISSMGE - Societatea Internationala de Mecanica solului şi Inginerie Geotehnică
EuroGeoSurvey - Societatea Europeana a inginerilor Geotehnicieni


Produse Similare