Euro Quality Test
"Teste de calitate europeana"

Expertiza tehnica A1 A2 pt. apartamentele in care s-au efectuat modificari
Trimite mesaj


Pret: 1000 RONDescriere produs

A. MEMORIU TEHNIC
1. Motivul efectuării expertizei
2. Documentaţia tehnică avută la dispoziţie de expert
3. Reglementările legislative şi tehnice
4. Descrierea amplasamentului
5. Descrierea clădirii
5.1. Din punct de vedere arhitectural
5.2. Din punct de vedere structural
5.3. Din punct de vedere al instalaţiilor
6. Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii conf. pct. 11.1.8, 11.1.9 şi tabel 5.1 din
P 100/1992
7. Evaluare calitativă E1
7.1. Istoric, evenimente deosebite
7.2. Descrierea degradărilor, avariilor şi intervenţiilor suferite de clădire în timp
7.3. Comparaţie cu prescripţiile în vigoare
7.4. Rezultatul aplicării metodei de evaluare calitativă E1
8. Încadrarea construcţiei în clase de risc seismic
9. Descrierea lucrărilor de recompartimentare/reamenajare
10. Sinteza evaluării şi formularea concluziilor

ANEXE:
B. Copie după actul de atestare a inginerului expert
C. Amplasament şi Releveu apartament
D. Fotografii amplasament si apartament


Produse Similare