Euro Quality Test
"Teste de calitate europeana"

Despre:

Obiectul principal de activitate al SC EURO QUALITY TEST SRL este:
7112 – Activitati inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGOTEHNICE SI HIDROLOGICE
FORAJE GEOTEHNICE, EPUISMENTE
EXPERTIZE CONSTRUCTII SI CAI DE COMUNICATII
CONSULTANTA SI INGINERIE
LABORATOR INCERCARI MATERIALE DE CONSTRUCTII
BETOANE SI PREFABRICATE
SUBTRAVERSARI PRIN FORAJ DIRIJAT
CONSTRUCTII CIVILE

Laborator gr.II autorizat ISC
- Sef laborator gr.II
- Sefi profile laborator(GTF, ANCFD, D, MB,B,BA)

Responsabili Control Calitate si Tehnic Executie drumuri, cai ferate, poduri , constructii civile si industriale

Dirigintie/Inspectie santier

Experti Tehnici si Verificatori Proiecte atestat MLPTL domenii:
Af- rezistenta si stabilitate teren de fundare
A1, A2 - rezistenta si stabilitate constructii civile industriale, energetice, telecomunicatii
A4, A5 - rezistenta si stabilitate drumuri, poduri si cai ferate
B2- siguranta in exploatare drumuripoduri
D - refacerea si protectia mediului

EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si 18001:2008 - Sanatate, iar pentru laboratorul de incercari conform SR EN ISO 17025:2005

Profil Companie:

Tip companie:
Prestator servicii

Gama de produse:
A. Studii Geotehnice pentru Drumuri, Cai Ferate, Poduri si lucrari de arta, Constructii civile si industriale B. Expertizare tehnica constructii si cai de comunicatii a. Drumuri , cai ferate, poduri, lucrari de arta, constructii civile si industriale - Infrastructura - sondaje teren de fundare , terasamente si fundatii - Suprastructura – arhitectura, constructii si instalatii aferente b. Expertiza tehnico-economico, extrajudiciara si/sau judiciara C. Consultanta si inginerie pentru constructii si cai de comunicatii - Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale a. Servicii de dirigentie/inspectie de santier b. Verificare autorizata de proiecte D. Testari in situ si Laborator pentru constructii si cai de comunicatii - Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de artă, Constructii civile si industriale Laboratorul EURO QUALITY TEST Bucuresti, este autorizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii ca Laborator de incercari grad II si elaboreaza rapoarte de incercare, studii si referate tehnice. Profilele de incercari autorizate: GTF - Geotehnica si teren de fundare MBM - Materiale pentru betoane si mortare BBABP - Beton , beton armat, beton precomprimat ANCFD - Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri MD - Materiale pentru drumuri D – Drumuri HITIF - Hidroizolatii, izolatii termice si izolatii fonice VNCEC - Verificari nedistructive si a comportarii in exploatare a constructiilor E. Productie de betoane si prefabricate din beton si beton armat pentru constructii si cai de comunicatii Statie de betoane autorizata ISC si agrementata ICECON Productie de betoane si mortare Poligon prefabricate din beton si beton armat pentru constructii si cai de comunicatii

Profil companie:
Obiectul principal de activitate al SC EURO QUALITY TEST SRL este:
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea .

Oferta de Servicii furnizate cuprinde urmatoarele:
1. Expertizare tehnica, Consultanta si Inginerie, Proiectare si Dirigentie santier, Testari in situ constructii si cai de comunicatii si Laborator grad II autorizat ISC pe domeniile GTF, MBM, BBABP, ANCFD, MD, D, HITIF, VNCEC
2. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice si Impact de mediu, Foraje pentru apa, foraje de observatie nivel hidrostatic si epuismente pentru constructii si cai de comunicatii – Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale
3. Servicii de Arhitectura si Proiectare – PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE
4. Productie de betoane si prefabricate din beton si beton armat
5. Subtraversari prin foraj dirijat de cai de comunicatii - drumuri si cai ferate
6. Constructii civile

Personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de :
- ISC – Sef laborator si Sefi Profile
- MLPAT(MLPTL): - Diriginti/Inspectori de Santier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D
- MTI-AFER – Responsabili SC

EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si OHSAS 18001:2008 – Sanatate si Securitate Ocupationala, iar pentru Laboratorul de Incercari conform SR EN ISO 17025:2005

EURO QUALITY TEST este membra a asociatiilor profesionale:
CNCisC - Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor
APDP - Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania
RNLC - Reteaua Nationala a Laboratoarelor din Constructii
SRGF – Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii
AICPS – Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
EuroGeoSurvey - Societatea Europeana a Inginerilor Geologi
ISSMGE - Societatea Internationala de Mecanica Solului şi Inginerie Geotehnică


Localizare:


Produse Recomandate